AanZet is de plek waar mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen werken aan hun persoonlijk en maatschappelijk herstel. Zij doen dat door middel van ruim 30 vrijwilligersprojecten in de provincie Friesland. Niemand heeft een indicatie nodig om bij AanZet aan de slag te gaan.

Als je bij AanZet wilt werken aan je persoonlijk en maatschappelijk herstel, meld je je aan. Dat kan per telefoon, mail of door simpelweg binnen te lopen. Na het intakegesprek gaan we samen met jou kijken wat het beste bij jou en bij jouw doelstellingen past. Jouw persoonlijk doel leggen we samen vast in een stappenplan. Ieder half jaar evalueren we dat en kijken we wat de voortgang is. Zo nodig stellen we het plan bij.

In 2018 hebben we 7000 maal een ontmoeting met een kwetsbare burger mogen hebben

 

Het is de bedoeling dat je na verloop van tijd (weer) door kunt stromen naar regulier vrijwilligerswerk, een opleiding of een betaalde baan.

 

 

De oogst van AanZet laat zich vooral zien in de verhalen van mensen. Daarom kiezen we in dit jaarverslag voor enerzijds de feiten door middel van de cijfers. Anderzijds, en wat ons betreft veel belangrijker: de verhalen van de mensen zelf.

De oogst van AanZet is samen te vatten in twee aspecten:

 

Preventie & Participatie

 

Preventie: doordat kwetsbare burgers werken in projecten van AanZet zijn zij onderdeel van een sociaal netwerk, waarbinnen zij gezien en gehoord worden. Dat brengt met zich mee dat zij minder of helemaal niet afhankelijk zijn van professionals. Kwetsbare burgers doen gewoon mee en ervaren zingeving in wat zij doen.

Participatie: kwetsbare burgers hervinden de eigen waarde door deel te nemen aan onze projecten. Daardoor herstellen zij beter, sneller en met meer basis. Zij ontwikkelen zich en vinden (opnieuw) hun weg binnen de samenleving.

Vrijwilligers, wij noemen hen ook wel deelnemers, worden daar waar nodig en gewenst, begeleid in hun herstel, maar ook in hun zoektocht naar een zo groot mogelijke maatschappelijke bijdrage. Regelmatig betekent dat: een opleiding volgen, doorstromen naar regulier vrijwilligerswerk of het vinden van een betaalde baan. Daar zijn onze deelnemers erg trots op. Wij ook!

Social Return
Bij AanZet werken kwetsbare burgers in projecten die altijd ten goede komen aan andere kwetsbare burgers. Wij noemen dat een letterlijke vorm van social return!

Ervaringskennis
Vrijwilligers van AanZet delen hun ervaringskennis met andere kwetsbare burgers. Maar ook met welzijnswerkers, thuiszorgers, beleidsmakers en beslissers. Eigenlijk met wie het maar wil horen!