AanZet is de plek waar mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen werken aan hun pers oonlijke en maatschappelijk herstel. Zij doen dat door middel van ruim 30 vrijwilligersprojecten in de provincie Friesland. Niemand heeft een indicatie nodig om bij AanZet aan de slag te gaan.

Als je bij AanZet wilt werken aan je persoonlijk en maatschappelijk herstel, meld je je aan. Dat kan per telefoon, mail of door simpelweg binnen te lopen. Na het intakegesprek gaan we samen met jou kijken wat het beste bij jou en bij jouw doelstellingen past. Jouw persoonlijk doel leggen we samen vast in een stappenplan. Ieder half jaar evalueren we dat en kijken we wat de voortgang is. Zo nodig stellen we het plan bij.

In 2018 hebben we 7000 maal een ontmoeting met een kwetsbare burger mogen hebben

 

Het is de bedoeling dat je na verloop van tijd (weer) door kunt stromen naar regulier vrijwilligerswerk, een opleiding of een betaalde baan.

 

 

De oogst van AanZet laat zich vooral zien in de verhalen van mensen. Daarom kiezen we in dit jaarverslag voor enerzijds de feiten door middel van de cijfers. Anderzijds, en wat ons betreft veel belangrijker: de verhalen van de mensen zelf.

De oogst van AanZet is samen te vatten in twee aspecten:

 

Preventie & Participatie

 

Preventie: doordat kwetsbare burgers werken in projecten van AanZet zijn zij onderdeel van een sociaal netwerk, waarbinnen zij gezien en gehoord worden. Dat brengt met zich mee dat zij minder of helemaal niet afhankelijk zijn van professionals. Kwetsbare burgers doen gewoon mee en ervaren zingeving in wat zij doen.

Participatie: kwetsbare burgers hervinden de eigen waarde door deel te nemen aan onze projecten. Daardoor herstellen zij beter, sneller en met meer basis. Zij ontwikkelen zich en vinden (opnieuw) hun weg binnen de samenleving.

Vrijwilligers, wij noemen hen ook wel deelnemers, worden daar waar nodig en gewenst, begeleid in hun herstel, maar ook in hun zoektocht naar een zo groot mogelijke maatschappelijke bijdrage. Regelmatig betekent dat: een opleiding volgen, doorstromen naar regulier vrijwilligerswerk of het vinden van een betaalde baan. Daar zijn onze deelnemers erg trots op. Wij ook!

Social Return
Bij AanZet werken kwetsbare burgers in projecten die altijd ten goede komen aan andere kwetsbare burgers. Wij noemen dat een letterlijke vorm van social return!

Ervaringskennis
Vrijwilligers van AanZet delen hun ervaringskennis met andere kwetsbare burgers. Maar ook met welzijnswerkers, thuiszorgers, beleidsmakers en beslissers. Eigenlijk met wie het maar wil horen!

Projecten van Aanzet

AanZet heeft in Friesland ongeveer 30 vrijwilligersprojecten.

Sociale ontmoetingsplaatsen

Een sociale ontmoetingsplaats is een fysieke plek waar iedere (kwetsbare) burger van harte welkom is. Er is koffie en er zijn activiteiten. De ontmoetingsplaats wordt altijd gerund door vrijwilligers, vaak ook met een kwetsbaarheid. De professionele begeleiding is noodzakelijk, maar zoveel mogelijk op afstand. 

Bezoekers van sociale ontmoetingsplaatsen komen een bakje troost halen, hun verhaal doen, of gewoon om er even uit te zijn. Samen met de vrijwilligers wordt bepaald welke activiteiten aangeboden worden.

De ontmoetingsplaatsen worden altijd gerealiseerd in samenwerking met het lokaal regulier welzijnswerk en vaak ook met andere partners. We zien dat in de meeste gevallen de kwetsbare burgers de ontmoetingsplaatsen weten te vinden. Deze hebben namen als de ‘Buurtkamer’, ‘Makkersplak’ en de ‘Kronkel’.

Er zijn sociale ontmoetingsplaatsen in:

Sneek
Leeuwarden
Harlingen
Franeker
Lemmer
Balk
St. Nicolaasga
Dokkum Buitenpost
De Westereen
Drachten
Burgum (in oprichting)
Kollum (in onderzoek)
Ferwerd in onderzoek; geen vervolg

PC Probaat

Is de computerwerkplaats van AanZet. In dit project worden gebruikte computersets door onze vrijwilligers professioneel schoon gemaakt en voor weinig geld beschikbaar gesteld aan gezinnen met een smalle beurs. Ook reparaties worden binnen PC Probaat uitgevoerd.

Er is een intensieve samenwerking met verschillende afdelingen van Stichting Leergeld.

Steunpunt Zelfhulp.

Bij dit steunpunt zijn meer dan 50 zelfhulpgroepen aangesloten. Het steunpunt organiseert bijeenkomsten, faciliteert de zelfhulpgroepen. Daarnaast organiseert het steunpunt vier maal per jaar inspiratiesessies voor welzijnswerkers, ambtenaren en collegiale instellingen. In 2018 was het thema van de inspiratiesessies: Verward Gedrag. We werken in deze altijd samen met professionals en ervaringsdeskundigen.

 Het Steunpunt Zelfhulp zal in 2019 worden getransformeerd naar Kennisplek ErvaringRijk. Het steunpunt zal zich in deze transformatie verder specialiseren en professionaliseren in het delen van ervaringskennis.

Maatjesproject

Binnen het Maatjesproject van AanZet worden mensen met een psychische kwetsbaarheid voor de duur van 1,5 jaar gekoppeld aan vrijwilligers die met hen activiteiten ondernemen. De maatjes en de aanvragers worden vanuit het project begeleid.

Administratie en Receptie

De receptie van AanZet wordt bemenst door vrijwilligers. Zij nemen de telefoon op en handelen alle klantcontacten voor PC Probaat af. De administratie, ook grotendeels bemenst door vrijwilligers, doet een deel van de boekhouding, in samenwerking met een administratiekantoor.

Catering en Schoonmaak

Schoonmaakwerkzaamheden doen we zelf. Ieder team maakt het eigen kantoor schoon. Gemiddeld drie dagen per week koken vrijwilligers een gezonde lunch.

GGD Wijkteams

AanZet neemt sinds 2018 in Smallingerland en in Achtkarspelen deel aan de GGD Wijkteams.

Wij brengen met name het clientpersepctief in tijdens de besprekingen.

Dream Karavaan

AanZet was samen met Netwerk GGZ en Verkennend Veranderen initiatiefnemer van het project Dream Karavaan. Dit project bezocht in 2018 bijna alle gemeenten in Friesland. Met dit project werden burgers uitgenodigd om hun verhaal te vertellen en hun dromen te realiseren. Doel van dit project was om kwetsbare burgers meer, beter en vaker in gesprek te brengen met beleidsbepalers en lokale politici. Begin 2019 wordt hiertoe een toolkit door AanZet uitgebracht. Het project Dream Karavaan zelf, wordt in 2019 zelfstandig voortgezet door Verkennend Veranderen.

 

Inspiratiesessies rond Verward Gedrag

87 deelnemers aan de Inspiratiesessies rond Verward Gedrag

5553 bezoeken

51 vrijwilligers

16 sociale ontmoetingsplaatsen

1201 hulpvragen

301 vrijwilligers

630 bezoekers aan de Dream Karavaan

Belangerijke samenwerkingpartners

Support Fryslân
Humanitas
Wijkteams, gebiedsteams, dorpenteams
Stichting Leergeld
KeaRN Welzijn
Het Bolwerk Welzijn
MIKS Welzijn
De Skûle Welzijn
Het Rode Kruis
VNN
UWV

 

 

 

Ik ben 26 jaar en ik woonde tot voor kort in een beschermd-wonen vorm in Leeuwarden. Daar woonde ik omdat ik last heb van angststoornissen en depressies, waardoor ik niet meer thuis kon wonen. Ik werk 4 dagen per week bij AanZet op de receptie, dat geeft mij structuur en een sociaal netwerk. Ik ben begonnen met een digitale opleiding en dat gaat heel goed. Bij AanZet kunnen ze me ook helpen als ik vragen over mijn opleiding heb. Als mijn opleiding af is, hoop ik betaald werk te vinden. Sinds kort heb ik een eigen appartementje in Leeuwarden. Ik ben er zo trots op!

 

“Ik werk 4 dagen per week bij AanZet op de receptie, dat geeft mij structuur en een sociaal netwerk”

 

Ik stond al lang op de lijst, en opeens ging het heel snel. Veel werk hoor, dat verhuizen. Maar het is gelukt! Nu wordt ik niet meer te pas en te onpas begeleid, maar heb ik afspraken met mijn ambulant begeleider. Ik woon op mezelf en ik vind het heerlijk!

Sociaal Café de Kronkel

 

528 bezoeken

20 vrijwilligers

Aanzet

Kantoorvrijwilligers

PC Probaat

528

klanten van PC Probaat uit Leeuwarden

Hulpvragen


Kantoorvrijwilligers

Maatjesproject

Kantoorvrijwilligers

195 koppels in 2018 in Friesland gestart

Deelnemers

 

Maatjesvrijwilligers

Bijzondere activiteiten

 • AanZet is, als voorzitter van V-O-L
  actief betrokken bij de herinrichting
  van de sociale basis in Leeuwarden.
 • AanZet is betrokken bij het ontwikkelen
  en implementeren van het Digitaal
  Platform vrijwilligerswerk Leeuwarden

 

126 deelnemers bezoekers aan
de Dream Karavaan

 

vrijwilligers voor de Dream Karavaan

 

26 deelnemers aan de
Inspiratiesessie rond Verward Gedrag

Facilitair

Kantoor-vrijwilligers

Steunpunt zelfhulp

Deelnemers

49 aangesloten zelfhulpgroepen

87 bezoekers aan inspiratiesessies

Ipad trainingen

In het kader van eenzaamheidsbestrijding geven onze vrijwilligers Ipad trainingen aan ouderen.

24 deelnemers uit de gemeente Leeuwarden

Belangerijke samenwerkingpartners

Support Fryslan
Humanitas
Wijkteams Amaryllis
Stichting Leergeld
Mind Up
UWV
VNN
Wellzo
Gemeente Leeuwarden

 

 

 

“Na afronding van mijn therapie zei ik tegen mijn therapeute: ik heb een gezin maar geen vrienden. Ik heb geen werk en dus geen sociale contacten. Ik woon nog niet zo lang in Drachten, dus wat moet ik nou? Samen met mijn therapeute zijn we gaan kijken wat er in Drachten wordt aangeboden. En toen kwamen we Samen@Holdert tegen. De eerste keer dat ik er heen ging was voor mij best spannend. Maar vanaf dag 1 dat ik hier kom vind ik het gezellig. 

 

“Samen@Holdert betekent voor mij regelmaat in mijn leven. Ook ontmoet ik allemaal lieve mensen die elkaar respecteren en waarderen.”

 

Toen ik gevraagd werd om vrijwilliger te worden zei ik dan ook meteen JA! Samen@Holdert betekent voor mij regelmaat in mijn leven. Ook ontmoet ik allemaal lieve mensen die elkaar respecteren en waarderen, wie je ook bent als mens.

Maatjesproject

Kantoorvrijwilligers

195 koppels in 2018 in Friesland gestart

Deelnemers

 

Maatjesvrijwilligers

Sociaal @ Holdert

5 vrijwilligers

1 ervaringsdeskundige

 

Samenwerking met M.O.S. en Mind Up

Steunpunt zelfhulp

Kantoorvrijwilligers

49 aangesloten zelfhulpgroepen

87 bezoekers aan inspiratiesessies

Aanzet

Kantoorvrijwilligers

Belangerijke samenwerkingpartners

Support Fryslân
M.O.S.
Mind Up
UWV
VNN
Sûnenz
Gemeente Smallingerland
Samenwerkende Ouderenbonden Smallingerland
Bibliotheek

 

 

 

Mijn ouders gingen scheiden en ik raakte daardoor als puber op drift. Ik ging veel blowen. En ik kreeg verkeerde vrienden waardoor ik nog meer ging blowen. Ik ging bijna nooit naar school. Daardoor moest ik mijn studie afbreken. Ik raakte door het blowen steeds verder in de war. Toen kwam er een dag waarop ik dacht dat iedereen achter mij aan zat. Ik werd heel angstig en ik moest mijzelf wel verdedigen. Ik heb iemand bij zijn strot gepakt. Mijn vrienden haalden mij van die gast af. En toen dacht ik: “shit man, het gaat niet goed met mij”. “Ik ben opgenomen geweest. Niemand kwam mij opzoeken alleen mijn broer en mijn zus. Alle verzorgers behandelden mij als een patient. Maar mijn broer en zus behandelden mij gewoon als Rindert. Nou ja, dat ben ik ook natuurlijk. Daarna ging het een tijdje goed. Maar omdat het goed ging, liet ik mijn medicijnen staan. Dat ging dus niet goed. Ik voelde me weer heel rot en


 

“Ik ben begonnen met de opleiding tot ervaringsdeskundige. Want ja, shit man, dat ben ik”

 

ik ging weer blowen, want dan voel ik niks. En toen ging het weer mis. Ik raakte weer in een psychose en ik sloeg de hele bende in elkaar. Ik ben door de politie opgehaald. Ik was doodsbang. Nu gaat het al weer een hele tijd goed met me. Ik blow absoluut niet meer en ik probeer gezond te leven: goed eten, op tijd naar bed en een beetje bewegen. Ik ben begonnen met de opleiding tot ervaringsdeskundige. Want ja, shit man, dat ben ik”.

Sociaal Café de Kronkel

Openingstijden: woensdagavond

 

528 bezoeken

20 vrijwilligers

Aanzet

27  kantoorvrijwilligers

PC Probaat

 

Kantoorvrijwilligers

Belangerijke samenwerkingpartners

Support Fryslân
Sociaal Collectief SWF
Stichting Leergeld
Mind Up
UWV
VNN
Synaeda
Ouderenzorg
GGZ

 

 

Maatjesproject

Kantoorvrijwilligers

195 koppels in 2018 in Friesland gestart

Deelnemers

 

Maatjesvrijwilligers

Steunpunt zelfhulp

Deelnemers

49 aangesloten zelfhulpgroepen

Deelnemers

82 bezoekers aan de Dream Karavaan van 31 oktober t/m 3 november 2018

 

“Ik was al een hele tijd depressief. Ik deed niks meer en ik zat de hele tijd op de bank. Mijn ouders werden gek van mij. Ik ging ook steeds vaker nachtenlang gamen op mijn kamer. Dan sliep ik ‘s ochtends lang uit en s’nachts bleef ik wakker. Op een dag zei mijn vader tegen mij dat hij er niet meer tegen kon. Ik moest iets doen. Via via kwam ik bij AanZet op het computerproject. Eerst zei ik helemaal niks, ik durfde dat niet. Als er iemand tegen me begon te praten brak het zweet me uit. Langzamerhand kwam ik los. Op een vrijwilligersfeest van AanZet ging ik dansen, headbangen. Toen ik door kreeg dat ik echt gewoon mezelf mocht zijn, ging het steeds beter met mij. Ze vroegen mij of ik het radiospotje van AanZet wilde inspreken, met mijn vader. Mijn vader wilde het ook wel en ik ook. Grappig en raar om jezelf steeds op de radio te horen! Ik begon aan een opleiding en het eerste stagejaar kon ik bij AanZet doen. Zo kon ik wennen aan het naar school gaan en nieuwe mensen ontmoeten. 

“Ik begon aan een opleiding en het eerste stagejaar kon ik bij AanZet doen. Zo kon ik wennen aan het naar school gaan en nieuwe mensen ontmoeten. En nu is het mijn laatste dag hier.”

 

En nu is het mijn laatste dag hier. Want mijn tweede studiejaar ga ik bij een gewoon bedrijf stagelopen. In Sneek. Dat ik dat nu durf! Iedereen bij AanZet is blij en trots, ik zelf nog het meest. Ik ga ze missen. Maar gelukkig hebben ze gezegd dat ik altijd langs kan komen. Kan ik tenminste nog wel een tijd op ze terugvallen!”

PC Probaat

 Kantoorvrijwilligers

41 bezoekers aan de Dream Karavaan van 31 oktober t/m 3 november 2018

Aanzet

Kantoorvrijwilligers

Maatjesproject

Kantoorvrijwilligers

195 koppels in 2018 in Friesland gestart

Deelnemers

 

Maatjesvrijwilligers

Steunpunt zelfhulp

49 aangesloten zelfhulpgroepen

87 bezoekers aan inspiratiesessies

Belangerijke samenwerkingpartners

Support Fryslân
Humanitas
Wijkteams Amaryllis
Stichting Leergeld
Mind Up
UWV
VNN

 

 

 

Ik woonde in Den Haag en ik had daar best een goeie baan. Maar ik leefde heel ongezond en toen kon ik het werk niet meer aan. Toen zijn we naar Friesland verhuisd. Ik kwam in aanraking met het Makkersplak. Nu ben ik daar vrijwilliger, 1 dagdeel per week, dat vind ik wel genoeg. Ik ontmoet leuke mensen en we doen activiteiten met de bezoekers. Sommige bezoekers willen alleen kleuren, andere willen wel sjoelen en een praatje maken. Sommige bezoekers zijn heel stil en andere maken juist heel veel lawaai. Daar zijn wij dan weer voor, om de boel een beetje gezellig te houden. Dus soms zeg ik ook wel dat iemand niet zo luid moet praten. 

“Ik ontmoet leuke mensen en we doen activiteiten met de bezoekers. Sommige bezoekers willen alleen kleuren, andere willen wel sjoelen en een praatje maken.”

 

En we krijgen training van AanZet. Dan leren we ook om afspraken te maken en samen te werken. Voor mij hoeft dat niet, ik word er moe van. Maar als ik er ben dan is het wel goed.

Sociaal Café Makkersplak

Openingstijden: dinsdag, donderdag, zondag (ism kerken)

 

 1188 bezoeken

5 vrijwilligers

56 bezoekers aan de Dream Karavaan van 31 oktober t/m 3 november 2018

PC Probaat

 Kantoorvrijwilligers

Aanzet

27  kantoorvrijwilligers

Maatjesproject

Kantoorvrijwilligers

195 koppels in 2018 in Friesland gestart

Deelnemers

 

Maatjesvrijwilligers

Steunpunt zelfhulp

 

49 aangesloten zelfhulpgroepen

Deelnemers

Belangerijke samenwerkingpartners

Support Fryslân
Humanitas
Wijk- en gebiedsteams
Stichting Leergeld
Mind Up
UWV
VNN
De Skûle Welzijn

 

 

 

Ik ben een alleenstaande moeder van 41 jaar, ik heb een dochter van 15. De afgelopen jaren heb ik veel meegemaakt waardoor ik zwaar depressief ben geraakt. Ik heb altijd gewerkt, maar ik kwam door al de toestanden thuis te zitten. Ik krijg een bijstandsuitkering. Toch ben ik weer over mijn toekomst gaan nadenken. In mei 2018 ben ik met de behandeling bij Syneada begonnen. Ik kreeg als snel door dat ik van de bank af moest komen, ik moest iets gaan doen. Zo kwam ik een vacature bij AanZet tegen, op de administratie. Het was heel duidelijk dat het om vrijwilligerswerk gaat. Ik heb gereageerd omdat ik als vrijwilliger op mijn eigen tempo kan werken en toch een paar uurtjes de deur uit ben en onder de mensen kom. Uiteindelijk kwam ik op de receptie terecht. Dat vond ik wel spannend, want dat had ik nog nooit gedaan. Ik heb een half jaar op de receptie van AanZet gewerkt en ik vond het heel leuk. Ik ben met twee dagdelen begonnen. Ik had nooit gedacht dat ik zo goed in mijn werk zou kunnen zijn. Door de goede samenwerking met collega’s ging ik altijd met een voldaan gevoel naar huis. Daardoor had ik een goede basis om mijn uren uit te breiden naar 6 dagdelen. Zo kon ik naast mijn therapie op mijn eigen tempo werken aan mijn ontwikkeling.

“nu ondersteun ik de management assistent van AanZet”

 

In oktober 2018 ben ik doorgestroomd naar de afdeling administratie. En nu ondersteun ik de management assistent van AanZet. Zo leer ik wat zij doet. Door alle ervaring die ik opbouw, hoop ik in 2020 een betaalde baan te hebben. Dat is mijn doel. Ik vind dat ik trots op mijzelf mag zijn, ik heb in korte tijd echt veel bereikt. Dat kan ik vol vertrouwen meenemen naar mijn nieuwe baan!

Bijzondere activiteiten

 • Ferwerd: Onderzoek naar mogelijkheden en behoefte om tot sociale inloopvoorziening te komen. Krijgt geen doorgang.
 • Kollum: Sociale inloopvoorziening in oprichting in samenwerking met Raderwerk Kollum en werkgroep Ontmoeting Kollum.

Buurtkamer Dokkum

5 vrijwilligers

   

Samenwerking met Rotary Dokkum, Inburgering Nederandse Les, Friese Poort en Landschapsbeheer Firesland

Ipad trainingen

In het kader van eenzaamheidsbestrijding geven onze vrijwilligers Ipad trainingen aan ouderen.

18 deelnemers uit de Gemeente Noardeast-Fryslân

PC Probaat

 Kantoorvrijwilligers

Aanzet

27  kantoorvrijwilligers

58 bezoekers aan de Dream Karavaan van 23 juni t/m 4 juli 2018

Maatjesproject

Kantoorvrijwilligers

195 koppels in 2018 in Friesland gestart

Deelnemers

 

Maatjesvrijwilligers

Steunpunt zelfhulp

49 aangesloten zelfhulpgroepen

87 bezoekers aan inspiratiesessies

Belangerijke samenwerkingpartners

Stichting Welzijn Het Bolwerk
Raderwerk
Timpaan
Gebiedsteams
Sportcoaches
Thuiszorg (Het Friese Land/Buurtzorg)
Vluchtelingenwerk
Bibliotheken
Rotary Dokkum

 

 

 

“Myn frou is dea. Ik fyn der neat mear oan sa. We ha gjin bern en ik kin ek neat mear.
Doe kamen se fan de buert om te freegjen of ’t se wat foar my dwaan koene. AanZet helpt dy lju dêrby. No, ik skamje my dea, want der moatte allegear klusjes oan it hûs gebeure. Ik kin dat net mear. En doe hawwe se minsken socht dy’t dat dwaan woene. Jonge jonge, dat dat sa mar kin! Se hawwe myn tún dien en wat skilderwurk. 

“Se hawwe myn tún dien en wat skilderwurk. En se hawwe it hekje makke. Ik hie de triennen yn myn eagen, dat sil ik dy wol fertelle. Wat dy lju dan foar in frjemde dogge.”

 

En se hawwe it hekje makke. Ik hie de
triennen yn myn eagen, dat sil ik dy wol fertelle. Wat dy lju dan foar in frjemde dogge. Se kinne by my net mear stikken!”

Aanzet

27  kantoorvrijwilligers

10 hulpvragen

40 bezoekers aan de Dream Karavaan van 23 juni t/m 4 juli 2018

Buurtkamer Westereen

8 vrijwilligers

Samenwerking met Het Bolwerk Welzijn

PC Probaat

 Kantoorvrijwilligers

1 klant van PC Probaat uit Dantumadiel

Maatjesproject

Kantoorvrijwilligers

195 koppels in 2018 in Friesland gestart

Deelnemers

 

Maatjesvrijwilligers

Steunpunt zelfhulp

49 aangesloten zelfhulpgroepen

87 bezoekers aan inspiratiesessies

Belangerijke samenwerkingpartners

Stichting Welzijn Het Bolwerk
Raderwerk
Timpaan
Gebiedsteams
Sportcoaches
Thuiszorg (Het Friese Land/Buurtzorg)
Vluchtelingenwerk
Bibliotheken
Rotary Dokkum

 

 

 

Ik werd er echt helemaal gek van. Die zegt dit en die zegt dat. Ik had problemen met mijn geld. Van wie is mijn geld nou? Iedereen bemoeide zich er mee. Ik had een vrouw ontmoet die wilde wel mijn geld beheren. Ik dacht nou dat doen we dan maar. Maar toen zeiden ze in de inloop van AanZet dat ik daar voorzichtig mee moet zijn omdat niet iedereen zich zomaar met mijn geld kan bemoeien. Ik werd er zo zenuwachtig van! Ik ging toen iedere keer naar de inloop om er over te praten. En toen hebben ze van AanZet mijn begeleider gebeld, dat wilde ik graag.

“Maar toen zeiden ze in de inloop van AanZet dat ik daar voorzichtig mee moet zijn omdat niet iedereen zich zomaar met mijn geld kan bemoeien”

 

Nu is het tenminste geregeld. Het is weer rustiger in mijn kop. Nou ja, ik ben altijd wel druk hoor, dat komt omdat ik een beperking heb. Maar mijn geld is van mij!

PC Probaat

 Kantoorvrijwilligers

18 klanten van PC Probaat uit Harlingen

Aanzet

27  kantoorvrijwilligers

60  bezoekers aan de Dream Karavaan van 8 t/m 16 april 2018

Maatjesproject

Kantoorvrijwilligers

195 koppels in 2018 in Friesland gestart

Deelnemers

 

Maatjesvrijwilligers

Steunpunt zelfhulp

 

 

49 aangesloten zelfhulpgroepen

Deelnemers

Belangerijke samenwerkingpartners

Support Fryslân
Humanitas
Wijkteams Amaryllis
Stichting Leergeld
Mind Up
UWV
VNN

 

 

 

Ik droeg altijd lange mouwen, anders zag je mijn armen. Ik heb veel meegemaakt. Nare dingen. Ik klauter nu uit het dal waar ik heel lang in zat. Ik deed niks, zat thuis te piekeren. Maar door piekeren los je niks op.  Ik groeide ook enorm omdat eten mij troost geeft. Maar ik ben op de goede weg. Ik ben aan het werk bij AanZet. Vier dagdelen per week werk ik nu. Ik heb collega’s en ik merk dat ze me aardig vinden, dat ik er mag zijn. 

“Ik ben aan het werk bij AanZet. Vier dagdelen per week werk ik nu. Ik heb collega’s en ik merk dat ze me aardig vinden, dat ik er mag zijn.”

 

Een paar maanden geleden ben ik begonnen met afvallen. Ik ben al meer dan 30 kilo kwijt en ik voel me veel beter. Ik ben naar de kapper geweest en ik hen nieuwe kleren gekocht. Mijn ouders zijn zo trots op mij!

Aanzet

27  kantoorvrijwilligers

Ipad trainingen

In het kader van eenzaamheidsbestrijding geven onze vrijwilligers Ipad trainingen aan ouderen.

36 deelnemers uit de Gemeente Opsterland

PC Probaat

 Kantoorvrijwilligers

Maatjesproject

Kantoorvrijwilligers

195 koppels in 2018 in Friesland gestart

Deelnemers

 

Maatjesvrijwilligers

Steunpunt zelfhulp

49 aangesloten zelfhulpgroepen

87 bezoekers aan inspiratiesessies

Belangerijke samenwerkingpartners

Support Fryslân
Humanitas
Stichting Leergeld
Mind Up
UWV
VNN

 

 

 

Wij hebben een gehandicapt kindje gehad. Hij is overleden. Dat heeft mijn huwelijk niet overleefd. Door de scheiding raakte ik in de financiele problemen en toen mijn bedrijfje ook nog eens failliet ging, raakte ik alles kwijt. Ik heb ADHD, het is altijd heel druk in mijn hoofd. Ik wil altijd alles wel doen. Ik ben ook heel gevoelig en als er spanningen zijn dan knap ik bijna uit elkaar. Toen kreeg ik een folder, over de buurtkamer hier in het dorp. Ik had toch niks om handen dus ik ging er een bakje koffie drinken. Nu ben ik er vrijwilliger. Dat geeft me voldoening. Ik leer weer andere mensen kennen en ik maak me nuttig. Mijn bedrijfje krijg ik er niet mee terug, maar ik doe wel weer mee. En ik doe ook nog andere dingen bij AanZet. Ik heb geholpen met dat project met de caravan.

“Ik leer weer andere mensen kennen en ik maak me nuttig. Mijn bedrijfje krijg ik er niet mee terug, maar ik doe wel weer mee.”

 

Maar nu moet ik even rustiger aan doen want ik vlieg weer als een kip zonder kop rond. Dat heb ik zelf niet door, dat zegt de projectleider van AanZet dan tegen me. Ik doe nu weer een tijdje alleen de buurtkamer, verder even niks. Wie weet komt er straks weer wat leuks op mijn pad!

Sociaal Café Kofje moarn Balk/Lemmer

1498 bezoeken

10 vrijwilligers

Samenwerking met MIKS Welzijn

 • Sociaal Café St. Nicolaasga: AanZet verzorgt de vrijwilligerstrainingen. Samenwerking met MIKS Welzijn.
 • Tichtbij Project: koppelingen tussen mensen die wat voor elkaar willen doen en mensen die daar behoefte aan hebben.
 • Halte 8: thema-avonden

Aanzet

27  kantoorvrijwilligers

79  bezoekers aan de Dream Karavaan van 1 t/m 12 september 2018018

PC Probaat

 Kantoorvrijwilligers

46 klanten van PC Probaat uit De Fryske Marren

Maatjesproject

Kantoorvrijwilligers

195 koppels in 2018 in Friesland gestart

Deelnemers

 

Maatjesvrijwilligers

 


Steunpunt zelfhulp

49 aangesloten zelfhulpgroepen

87 bezoekers aan inspiratiesessies

Belangerijke samenwerkingpartners

Support Fryslân
Humanitas
Wijk- en gebiedsteams
Stichting Leergeld
Mind Up
UWV
VNN
MIKS Welzijn

 

 

 

Ik ben gevlucht uit mijn vaderland, omdat ik homosexueel ben. Dat mag daar niet. Ik ben heel erg in de war geweest. En daardoor heb ik rare dingen gedaan. Ze hebben vrijwilligerswerk voor mij gezocht omdat ik wel bezig moet zijn en ook iets wil doen voor de maatschappij. In mijn vaderland had ik een heel goede baan. Ik ben bij AanZet gaan werken, iedere dag 2 uur. Jaaa, wel pittig weet je, met collega’s en zo. Maar ze hebben mij geweldig geholpen. 

“Ik ben bij AanZet gaan werken, iedere dag 2 uur. Jaaa, wel pittig weet je, met collega’s en zo. Maar ze hebben mij geweldig geholpen”

 

Ik voelde me echt geaccepteerd weet je. Ik mocht mijn verhaal vertellen op inspiratiesessies. Dat heb ik gedaan en daar ben ik heel erg trots op, gaaf man. Nu woon ik weer in de Randstad en volg ik een opleiding. Ik hoop dat het goed komt met me.

PC Probaat

 Kantoorvrijwilligers

Aanzet

27  kantoorvrijwilligers

40 bezoekers aan de Dream Karavaan van 27 t/m 30 november 2018

Steunpunt zelfhulp

Deelnemers

49 aangesloten zelfhulpgroepen

Deelnemers

Maatjesproject

Kantoorvrijwilligers

195 koppels in 2018 in Friesland gestart

Deelnemers


 

Maatjesvrijwilligers

 

Belangerijke samenwerkingpartners

Support Fryslan
Dorpenteams
KeaRN Welzijn
It Koartling

 

 

Bestuursverslag 2018

 

Het bestuur ziet het als zijn taak om het beleid van AanZet mede te ontwikkelen en vast te stellen. Het bestuur stelt de kaders vast en formuleert samen met de directeur de strategische koers. Met de directeur wordt regelmatig overleg gevoerd over het gevoerde beleid en de ruimte voor nieuwe initiatieven. Het bestuur stimuleert het ontwikkelen van nieuwe projecten en het aanboren van financiële bronnen voor de realisatie daarvan. Daar waar nodig heeft het bestuur, of een delegatie van het bestuur, samen met de directeur, contact met stakeholders zoals gemeenten of andere organisaties op het terrein van zorg en welzijn. Om de betrokkenheid bij de organisatie te houden woont het bestuur ook met enige regelmaat bijeenkomsten met medewerkers en/of cliënten bij en bezoekt als toehoorder externe bijeenkomsten van netwerken waarin waar AanZet een belangrijke rol speelt.

Vergaderingen

In 2019 vonden 9 bestuursvergaderingen plaats. Op deze manier houdt het bestuur zicht op het functioneren van de organisatie als geheel en de rol en inzet van de directeur in het bijzonder. Het bestuur evalueert eens per jaar zijn eigen functioneren; dit heeft in januari plaatsgevonden. De voorzitter van het bestuur heeft maandelijks een voortgangsoverleg met de directeur.

Directie

het bestuur delegeert de dagelijkse leiding van de organisatie aan de directeur. Jaarlijks vindt tussen bestuur (voorzitter en secretaris) en directeur een functioneringsgesprek plaats waarin de resultaten van het afgelopen jaar worden besproken. Deze resultaten worden schriftelijk vastgelegd en dit verslag wordt door beide ondertekend. Het bestuur waardeert de stimulerende inbreng en de grote betrokkenheid van de directeur bij de organisatie. Het afgelopen jaar heeft de directeur zich met veel verve ingezet voor de samenwerking binnen VOL( vrijwilligersorganisaties in de gemeente Leeuwarden)

Gemeenten

Het bestuur heeft zich in 2018 opnieuw samen met de directeur ingezet voor de samenwerking met de diverse gemeenten in het werkgebied van AanZet. Het blijft van belang om duidelijk te maken welke rol AanZet kan betekenen voor hun inwoners met een psychische kwetsbaarheid. In de gemeente Leeuwarden, die wijzigingen van beleid heeft aangekondigd binnen het sociale domein, heeft een aantal vrijwilligersorganisaties zich verenigd in het samenwerkingsverband VOL. Het bestuur is bij het aangaan van dit samenwerkingsverband nauw betrokken geweest.

Onderwerpen

Het bestuur heeft zich in 2018 vooral beziggehouden met:
financiële continuïteit, gericht op gemeenten en projectfinanciering
de strategie van de organisatie gericht op het behalen van de doelstellingen
samenwerking met andere organisatie op het terrein van zorg en welzijn
het Samenwerkingsverband met andere vrijwilligersorganisaties (VOL)
interne beleidsontwikkeling en organisatie doelen

Financiële continuïteit

Het bestuur houdt toezicht op de exploitatie en is er zich van bewust dat 2018 wordt afgesloten met een klein verlies. Dit vloeit voort uit de weloverwogen, maar ook incidentele, keus om ruimte te geven aan nieuwe activiteiten en projecten waarvoor uit eigen middelen is geput, maar waarvoor tevens externe bronnen zijn aangeboord. Het spreekt voor zich dat het bestuur in structurele zin inzet op het voeren van een sluitende exploitatie.

Namens het bestuur
Sita Reinsma
Voorzitter

Bestuursamenstelling

Sita Reinsma

Voorzitter

Cees Oprins

Vice Voorzitter

Chris Marsman

Penningmeester

Jos Pieters

Lid

Trees Flapper

Lid

Bij AanZet werkten in 2018, 8 beroepskrachten, omgerekend 5,8 fte.

Het team bestond eind 2018 uit Nicoline Woudsma (management assistent), Marije Klaver (projectleider), Marike Feenstra (projectleider), Jan Douwe Kronemeijer (projectleider), Wietze Kooistra (projectleider), Rienk Nicolai (Projectleider a.i.), Johannes Altena (projectleider a.i.) Titia Huisman (directeur).

 

Nicoline Woudsma

Management Assistent

Coördineert financiële administratie

Kwaliteitsbewaker administratieve processen

Ondersteunt V-O-L

 

Marije Klaver

Projectleider

Begeleid Buurtkamers in Dokkum, Burgum, de Westereen, Kollum, Ferwerd en Buitenpost

Lid werkgroep Trochpakkers in Achtkarspelen

 

Jan Douwe Kronemeijer

Projectleider Samen@Holdert in Drachten en het Maatjesproject

Lid van de werkgroep Digitaal Platform Leeuwarden

Werkt intern en extern aan digitale innovatie van onze deelname aan het sociaal domein.

Lid werkgroep Wijk GGD in Smallingerland

 

Marike Feenstra

Projectleider

Deels gedetacheerd bij MIKS

Halte 8 en Project Tichtbij

Begeleidde in 2018, namens AanZet, de Dream Karavaan

 

Wietze Kooistra

Projectleider receptie en PC Probaat

Begeleid samenwerking met stichting Leergeld

Facilitaire zaken.

             

Johannes Altena

Projectleider Kronkels Leeuwarden en Sneek

Gedeeltelijk gedetacheerd bij MIKS Welzijn.

Projectleider Sociale Inloop Lemmer en Balk.

 

Rienk Nicolai

Projectleider Steunpunt Zelfhulp

Projectleider Makkersplak (Franeker) en Nieuw Zuid (Harlingen)

Begeleidde studenten leeratelier

 

Titia Huisman

Directeur

Ondersteunt beroepskrachten

Voorzitter V-O-L

Lid van de werkgroep De Verwardheid Voorbij (MEE Friesland)

Onderhoudt relaties met gemeenten en externe partijen

Geeft teamtrainingen aan externe vrijwilligers

Intensief betrokken bij innovatie Sociaal Domein