Gemeente de Waadhoeke

 

Ik woonde in Den Haag en ik had daar best een goeie baan. Maar ik leefde heel ongezond en toen kon ik het werk niet meer aan. Toen zijn we naar Friesland verhuisd. Ik kwam in aanraking met het Makkersplak. Nu ben ik daar vrijwilliger, 1 dagdeel per week, dat vind ik wel genoeg. Ik ontmoet leuke mensen en we doen activiteiten met de bezoekers. Sommige bezoekers willen alleen kleuren, andere willen wel sjoelen en een praatje maken. Sommige bezoekers zijn heel stil en andere maken juist heel veel lawaai. Daar zijn wij dan weer voor, om de boel een beetje gezellig te houden. Dus soms zeg ik ook wel dat iemand niet zo luid moet praten. 

“Ik ontmoet leuke mensen en we doen activiteiten met de bezoekers. Sommige bezoekers willen alleen kleuren, andere willen wel sjoelen en een praatje maken.”

 

En we krijgen training van AanZet. Dan leren we ook om afspraken te maken en samen te werken. Voor mij hoeft dat niet, ik word er moe van. Maar als ik er ben dan is het wel goed.

Sociaal Café Makkersplak

Openingstijden: dinsdag, donderdag, zondag (ism kerken)

 

 1188 bezoeken

5 vrijwilligers

PC Probaat

 Kantoorvrijwilligers

Maatjesproject

Kantoorvrijwilligers

195 koppels in 2018 in Friesland gestart

Deelnemers

 

Maatjesvrijwilligers

Dream Karavaan

56 bezoekers aan de Dream Karavaan van 31 oktober t/m 3 november 2018

Steunpunt zelfhulp

 

49 aangesloten zelfhulpgroepen

Deelnemers

Belangerijke samenwerkingspartners

De Skûle Welzijn
Support Fryslân
Wijk- en gebiedsteams
Mind Up
Kerken