Gemeente Leeuwarden

 

Ik ben 26 jaar en ik woonde tot voor kort in een beschermd-wonen vorm in Leeuwarden. Daar woonde ik omdat ik last heb van angststoornissen en depressies, waardoor ik niet meer thuis kon wonen. Ik werk 4 dagen per week bij AanZet op de receptie, dat geeft mij structuur en een sociaal netwerk. Ik ben begonnen met een digitale opleiding en dat gaat heel goed. Bij AanZet kunnen ze me ook helpen als ik vragen over mijn opleiding heb. Als mijn opleiding af is, hoop ik betaald werk te vinden. Sinds kort heb ik een eigen appartementje in Leeuwarden. Ik ben er zo trots op!

 

“Ik werk 4 dagen per week bij AanZet op de receptie, dat geeft mij structuur en een sociaal netwerk”

 

Ik stond al lang op de lijst, en opeens ging het heel snel. Veel werk hoor, dat verhuizen. Maar het is gelukt! Nu word ik niet meer te pas en te onpas begeleid, maar heb ik afspraken met mijn ambulant begeleider. Ik woon op mezelf en ik vind het heerlijk!

Sociaal Café de Kronkel

 

528 bezoeken

20 vrijwilligers

PC Probaat

528

klanten van PC Probaat uit Leeuwarden

Hulpvragen


Administratie vrijwilligers

 

 

Maatjesproject

Kantoorvrijwilligers

195 koppels in 2018 in Friesland gestart

Deelnemers

 

Maatjesvrijwilligers

 

Facilitair

Kantoor-vrijwilliger

 

Ipad trainingen

In het kader van eenzaamheidsbestrijding geven onze vrijwilligers Ipad trainingen aan ouderen.

24 deelnemers uit de gemeente Leeuwarden

Bijzondere activiteiten

 

 

  • AanZet is, als lid van V-O-L
    actief betrokken bij de herinrichting
    van de sociale basis in Leeuwarden.
  • AanZet is betrokken bij het ontwikkelen
    en implementeren van het Digitaal
    Platform vrijwilligerswerk Leeuwarden

 

126 bezoekers aan
de Dream Karavaan

 

 26 deelnemers aan de

Inspiratiesessie rond Verward Gedrag

Steunpunt zelfhulp

Deelnemers

49 aangesloten zelfhulpgroepen

87 bezoekers aan inspiratiesessies

Aanzet

Admninistratie vrijwilligers

Belangerijke samenwerkingspartners

Support Fryslan
Humanitas
Wijkteams Amaryllis
Stichting Leergeld
Mind Up
UWV
VNN
Wellzo
Gemeente Leeuwarden