Gemeente Noardeast-Fryslân

 

 

Ik ben een alleenstaande moeder van 41 jaar, ik heb een dochter van 15. De afgelopen jaren heb ik veel meegemaakt waardoor ik zwaar depressief ben geraakt. Ik heb altijd gewerkt, maar ik kwam door al de toestanden thuis te zitten. Ik krijg een bijstandsuitkering. Toch ben ik weer over mijn toekomst gaan nadenken. In mei 2018 ben ik met de behandeling bij Synaeda begonnen. Ik kreeg als snel door dat ik van de bank af moest komen, ik moest iets gaan doen. Zo kwam ik een vacature bij AanZet tegen, op de administratie. Het was heel duidelijk dat het om vrijwilligerswerk gaat. Ik heb gereageerd omdat ik als vrijwilliger op mijn eigen tempo kan werken en toch een paar uurtjes de deur uit ben en onder de mensen kom. Uiteindelijk kwam ik op de receptie terecht. Dat vond ik wel spannend, want dat had ik nog nooit gedaan. Ik heb een half jaar op de receptie van AanZet gewerkt en ik vond het heel leuk. Ik ben met twee dagdelen begonnen. Ik had nooit gedacht dat ik zo goed in mijn werk zou kunnen zijn. Door de goede samenwerking met collega’s ging ik altijd met een voldaan gevoel naar huis. Daardoor had ik een goede basis om mijn uren uit te breiden naar 6 dagdelen. Zo kon ik naast mijn therapie op mijn eigen tempo werken aan mijn ontwikkeling.

“nu ondersteun ik de management assistent van AanZet”

 

In oktober 2018 ben ik doorgestroomd naar de afdeling administratie. En nu ondersteun ik de management assistent van AanZet. Zo leer ik wat zij doet. Door alle ervaring die ik opbouw, hoop ik in 2020 een betaalde baan te hebben. Dat is mijn doel. Ik vind dat ik trots op mijzelf mag zijn, ik heb in korte tijd echt veel bereikt. Dat kan ik vol vertrouwen meenemen naar mijn nieuwe baan!

Buurtkamer Dokkum

354 bezoeken

5 vrijwilligers

Samenwerking met Rotary Dokkum, Inburgering Nederandse Les, Friese Poort en Landschapsbeheer Friesland

PC Probaat

 Kantoorvrijwilligers

Bijzondere activiteiten

  • Ferwerd: Onderzoek naar mogelijkheden en behoefte om tot sociale inloopvoorziening te komen. Krijgt geen doorgang.
  • Kollum: Sociale inloopvoorziening in oprichting in samenwerking met Raderwerk Kollum en werkgroep Ontmoeting Kollum.

Ipad trainingen

In het kader van eenzaamheidsbestrijding geven onze vrijwilligers Ipad trainingen aan ouderen.

18 deelnemers uit de Gemeente Noardeast-Fryslân

Dream Karavaan

58 bezoekers aan de Dream Karavaan van 23 juni t/m 4 juli 2018

Maatjesproject

Kantoorvrijwilligers

195 koppels in 2018 in Friesland gestart

Deelnemers

 

Maatjesvrijwilligers

 

 

 

Steunpunt zelfhulp

49 aangesloten zelfhulpgroepen

87 bezoekers aan inspiratiesessies

Belangerijke samenwerkingspartners

Stichting Welzijn Het Bolwerk
Raderwerk
Timpaan
Gebiedsteams
Sportcoaches
Thuiszorg (Het Friese Land/Buurtzorg)
Vluchtelingenwerk
Bibliotheken
Rotary Dokkum