Bestuursamenstelling

Sita Reinsma

Voorzitter

Cees Oprins

Vice Voorzitter

Chris Marsman

Penningmeester

Jos Pieters

Lid

Trees Flapper

Lid

Bij AanZet werkten in 2018, 8 beroepskrachten, omgerekend 5,8 fte.

Het team bestond eind 2018 uit Nicoline Woudsma (management assistent), Marije Klaver (projectleider), Marike Feenstra (projectleider), Jan Douwe Kronemeijer (projectleider), Wietze Kooistra (projectleider), Rienk Nicolai (Projectleider a.i.), Johannes Altena (projectleider a.i.) Titia Huisman (directeur).

 

Nicoline Woudsma

Management Assistent

Coördineert financiële administratie

Kwaliteitsbewaker administratieve processen

Ondersteunt V-O-L

 

Marije Klaver

Projectleider

Begeleid Buurtkamers in Dokkum, Burgum, de Westereen, Kollum, Ferwerd en Buitenpost

Lid werkgroep Trochpakkers in Achtkarspelen

 

Jan Douwe Kronemeijer

Projectleider Samen@Holdert in Drachten en het Maatjesproject

Lid van de werkgroep Digitaal Platform Leeuwarden

Werkt intern en extern aan digitale innovatie van onze deelname aan het sociaal domein.

Lid werkgroep Wijk GGD in Smallingerland

 

Marike Feenstra

Projectleider

Deels gedetacheerd bij MIKS

Halte 8 en Project Tichtbij

Begeleidde in 2018, namens AanZet, de Dream Karavaan

 

Wietze Kooistra

Projectleider receptie en PC Probaat

Begeleid samenwerking met stichting Leergeld

Facilitaire zaken.

             

Johannes Altena

Projectleider Kronkels Leeuwarden en Sneek

Gedeeltelijk gedetacheerd bij MIKS Welzijn.

Projectleider Sociale Inloop Lemmer en Balk.

 

Rienk Nicolai

Projectleider Steunpunt Zelfhulp

Projectleider Makkersplak (Franeker) en Nieuw Zuid (Harlingen)

Begeleidde studenten leeratelier

 

Titia Huisman

Directeur

Ondersteunt beroepskrachten

Voorzitter V-O-L

Lid van de werkgroep De Verwardheid Voorbij (MEE Friesland)

Onderhoudt relaties met gemeenten en externe partijen

Geeft teamtrainingen aan externe vrijwilligers

Intensief betrokken bij innovatie Sociaal Domein