Projecten van Aanzet

AanZet heeft in Friesland ongeveer 30 vrijwilligersprojecten.

Sociale ontmoetingsplaatsen

Een sociale ontmoetingsplaats is een fysieke plek waar iedere (kwetsbare) burger van harte welkom is. Er is koffie en er zijn activiteiten. De ontmoetingsplaats wordt altijd gerund door vrijwilligers, vaak ook met een kwetsbaarheid. De professionele begeleiding is noodzakelijk, maar zoveel mogelijk op afstand. 

Bezoekers van sociale ontmoetingsplaatsen komen een bakje troost halen, hun verhaal doen, of gewoon om er even uit te zijn. Samen met de vrijwilligers wordt bepaald welke activiteiten aangeboden worden.

De ontmoetingsplaatsen worden altijd gerealiseerd in samenwerking met het lokaal regulier welzijnswerk en vaak ook met andere partners. We zien dat in de meeste gevallen de kwetsbare burgers de ontmoetingsplaatsen weten te vinden. Deze hebben namen als de ‘Buurtkamer’, ‘Makkersplak’ en de ‘Kronkel’.

Er zijn sociale ontmoetingsplaatsen in:

Sneek
Leeuwarden
Harlingen
Franeker
Lemmer
Balk
St. Nicolaasga
Dokkum Buitenpost
De Westereen
Drachten
Burgum (in oprichting)
Kollum (in onderzoek)
Ferwerd in onderzoek; geen vervolg

PC Probaat

Is de computerwerkplaats van AanZet. In dit project worden gebruikte computersets door onze vrijwilligers professioneel schoon gemaakt en voor weinig geld beschikbaar gesteld aan gezinnen met een smalle beurs. Ook reparaties worden binnen PC Probaat uitgevoerd.

Er is een intensieve samenwerking met verschillende afdelingen van Stichting Leergeld.

Steunpunt Zelfhulp

Bij dit steunpunt zijn meer dan 50 zelfhulpgroepen aangesloten. Het steunpunt organiseert bijeenkomsten, faciliteert de zelfhulpgroepen. Daarnaast organiseert het steunpunt vier maal per jaar inspiratiesessies voor welzijnswerkers, ambtenaren en collegiale instellingen. In 2018 was het thema van de inspiratiesessies: Verward Gedrag. We werken in deze altijd samen met professionals en ervaringsdeskundigen.

Het Steunpunt Zelfhulp zal in 2019 worden getransformeerd naar Kennisplek ErvaringRijk. Het steunpunt zal zich in deze transformatie verder specialiseren en professionaliseren in het delen van ervaringskennis.

Maatjesproject

Binnen het Maatjesproject van AanZet worden mensen met een psychische kwetsbaarheid voor de duur van 1,5 jaar gekoppeld aan vrijwilligers die met hen activiteiten ondernemen. De maatjes en de aanvragers worden vanuit het project begeleid.

Administratie en Receptie

De receptie van AanZet wordt bemenst door vrijwilligers. Zij nemen de telefoon op en handelen alle klantcontacten voor PC Probaat af. De administratie, ook grotendeels bemenst door vrijwilligers, doet een deel van de boekhouding, in samenwerking met een administratiekantoor.

Catering en Schoonmaak

Schoonmaakwerkzaamheden doen we zelf. Ieder team maakt het eigen kantoor schoon. Gemiddeld drie dagen per week koken vrijwilligers een gezonde lunch.

GGD Wijkteams

AanZet neemt sinds 2018 in Smallingerland en in Achtkarspelen deel aan de GGD Wijkteams.

Wij brengen met name het cliëntpersepctief in tijdens de besprekingen.

Dream Karavaan

AanZet was samen met het Fries Netwerk GGZ en Verkennend Veranderen initiatiefnemer van het project Dream Karavaan. Dit project bezocht in 2018 bijna alle gemeenten in Friesland. Met dit project werden burgers uitgenodigd om hun verhaal te vertellen en hun dromen te realiseren. Doel van dit project was om kwetsbare burgers meer, beter en vaker in gesprek te brengen met beleidsbepalers en lokale politici. Begin 2019 wordt hiertoe een toolkit door AanZet uitgebracht. Het project Dream Karavaan zelf, wordt in 2019 zelfstandig voortgezet door Verkennend Veranderen.