Wat is AanZet

In 2019 hebben we meer dan 9.500 maal een ontmoeting met een kwetsbare burger mogen hebben, een stijging ten opzichte van vorig jaar met 2.500 ontmoetingen (stijging van meer dan 25 %)

AanZet is de plek waar mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen werken aan hun persoonlijke en maatschappelijk herstel. Zij doen dat, door middel van vrijwilligersprojecten in de gehele provincie Friesland. Niemand heeft een indicatie nodig, om bij AanZet aan de slag te gaan.

Als je bij AanZet wilt werken aan je persoonlijk en maatschappelijk herstel, meld je je aan. Dat kan per telefoon, mail of door simpelweg binnen te lopen. Na het intakegesprek gaan we, samen met jou, kijken wat het beste bij jou en jouw doelstellingen past. Jouw persoonlijk doel leggen we samen vast in een stappenplan. Ieder half jaar evalueren we dat en kijken we wat de voortgang is. Zo nodig stellen we het plan bij.

Iedere stap die mensen zetten, op weg naar herstel, is van grote waarde. Uiteindelijk is het mooi als je na verloop van tijd (weer) door kunt stromen naar regulier vrijwilligerswerk, een opleiding of een betaalde baan.

De oogst van AanZet

De oogst van AanZet laat zich vooral zien in de verhalen van mensen. Daarom kiezen we in ons jaarverslag voor, enerzijds de feiten door middel van de cijfers. Anderzijds, wat ons betreft veel belangrijker: de verhalen van de mensen zelf.

De oogst van AanZet is samen te vatten in twee aspecten:

 

Preventie & Participatie

Preventie: doordat kwetsbare burgers werken in projecten van AanZet zijn zij onderdeel van een sociaal netwerk, waarbinnen zij gezien en gehoord worden. Dat brengt met zich mee dat zij minder of helemaal niet afhankelijk zijn van professionals.

Kwetsbare burgers doen gewoon mee en ervaren zingeving in wat zij doen.

Participatie: kwetsbare burgers hervinden hun eigenwaarde, door deel te nemen aan onze projecten. Daardoor herstellen zij beter, sneller en met meer basis. Zij ontwikkelen zich en vinden (opnieuw) hun weg binnen de samenleving.

Vrijwilligers, worden daar waar nodig en gewenst, begeleid in hun herstel en ook in hun zoektocht naar een zo groot mogelijke maatschappelijke bijdrage. Regelmatig betekent dat: een opleiding volgen, doorstromen naar regulier vrijwilligerswerk of het vinden van een betaalde baan. Daar zijn onze vrijwilligers erg trots op. Wij ook!

Ervaringskennis

Vrijwilligers van AanZet delen hun ervaringskennis met andere kwetsbare burgers. Maar ook met welzijnswerkers, thuiszorgers, beleidsmakers en beslissers. Eigenlijk met wie het maar wil horen!

Personeelssamenstelling en taken 2019

Bij AanZet werkten in 2019, 8 vaste beroepskrachten en 2 tijdelijke krachten, omgerekend 7,2 fte.

Twee krachten hebben (gedeeltelijke) zwangerschapsvervanging vervuld.

Marije Klaver
Projectleider regio Noord en Oost Friesland

Jan Douwe Kronemeijer
Projectleider Smallingerland
Projectleider Maatjesproject

Marike Feenstra
Projectleider Zuid en West Friesland
Projectleider Leeuwarden
Projectleider de Fryske Marren (tot 1 september 2019)

Wietze Kooistra
Projectleider Receptie en PC Probaat
`
Johannes Altena (t/m 1 september 2019)
Projectleider Leeuwarden
Projectleider de Fryske Marren

Coby de Vries – Flootman (zwangerschapsvervanging)
Assistent Projectleider / Activiteitenaanjager

Yolanda Dijkstra
Activiteitenaanjager Smallingerland, Noord en Oost Friesland.

Joeri Lippens (tijdelijk)
Projectleider Noord en West.
Projectleider Steunpunt Zelfhulp.

Judit Zijlstra
Management Assistent

Titia Huisman
Directeur