Administratie en Receptie

Op de receptie van AanZet werken 8 vrijwilligers. Zij nemen de telefoon op en handelen alle klantcontacten voor PC Probaat af. Op de administratie, werken 4 vrijwilligers, zij doen een deel van de boekhouding, in samenwerking met een administratiekantoor. De verantwoordelijke is de projectleider Administratie en de eindverantwoordelijke de directeur.

Wie werken er bij de Receptie en Administratie?

  • Aantal vrijwilligers = Aantal vrijwilligers op 31 december 2019.
  • Vrijwilligers doorgestroomd = Vrijwilligers doorgestroomd over heel 2019. 

Noardeast Fryslân

Tytsjerksteradiel

Smallingerland

Leeuwarden

Totaal