Doorstroom

Bij AanZet werken mensen aan hun persoonlijk herstel. Regelmatig brengt dat met zich mee dat mensen doorstromen naar betaald werk, opleiding of regulier vrijwilligerswerk. Wij juichen dat toe; doorstroom zien wij als een succes voor de vrijwilliger. In 2019 hebben wij voor het eerst specifiek ingezet op doorstroom van de vrijwilligers voor wie dat een wens en een mogelijkheid is.

De oogst van Stefan

Eind 2015 ben ik afgestudeerd op Bedrijfseconomie op de NHL Hogeschool. Vanwege mijn PDDNOS heb ik moeite om te communiceren met mensen die ik nog niet ken. Dit betekent dat ik bij sollicitatiegesprekken vaak dichtsla.

Uiteindelijk ben ik terecht gekomen bij het Steunpunt Zelfhulp. In het begin dacht ik: wat is zelfhulp eigenlijk? Eén van de eerste dingen die ik zei was: ik houd niet van bellen dus ik wil dat zo weinig mogelijk doen. Mijn collega´s konden wel lachen om deze opmerking.

De laatste jaren heb ik me bij AanZet goed ontwikkeld. Een aantal voorbeelden: ik ben assertiever geworden, neem meer initiatief, ben beter geworden in bellen (maar het is nog steeds niet leuk om te doen) en ik ben in de communicatie sterk verbeterd. Daarnaast heb ik geleerd om voorzitter en notulist te zijn bij de wekelijkse vergadering.

Inmiddels heb ik ook een baan gevonden voor 2 dagen in de week. Mijn vrijwilligerswerk bij AanZet heeft er zeker aan bijgedragen dat ik dit werk heb gekregen. Dit werk sluit aan bij de opleiding die ik heb afgerond. Bovendien is alles goed geregeld en er wordt rekening gehouden met mijn beperkingen. Het is op dit moment de ideale werkplek voor mij. Daar ben ik erg tevreden mee.

 

De Fryske Marren

Tytsjerksteradiel

Smallingerland

Noardeast Fryslân

Dantumadiel

Leeuwarden

Buiten Friesland

Totaal