iPad-trainingen

De iPad trainingen van AanZet worden aangeboden aan 65 plussers in samenwerking met Sûnenz, Samenwerkende Ouderenbonden Smallingerland, Bibliotheek Smallingerland, Dorpshuizen en Wijkcentra. De trainingen worden voornamelijk in de regio Zuidoost Friesland georganiseerd. Voor de Kwadrantgroep heeft AanZet een laagdrempelige cursus gegeven aan medewerkers gericht op digitale vaardigheden.

Wie deden er mee aan de iPad-trainingen?

*Aantal vrijwilligers: Dit getal is het aantal vrijwilligers wat uit de desbetreffende gemeente afkomstig is. De vrijwilligers helpen niet alleen klanten in hun eigen gemeente, maar ook klanten uit andere gemeenten.

Leeuwarden

Noardeast Fryslân

Ooststellingwerf

Smallingerland

Opsterland

Totaal