Projecten

AanZet was ook in 2019 actief in verschillende projecten in de provincie, zoals bijvoorbeeld:

GGD Wijkteams

AanZet neemt sinds 2018 in gemeente Smallingerland en in gemeente Achtkarspelen deel aan de GGD Wijkteams, gericht op mensen met verward gedrag. Wij brengen met name het cliëntperspectief in tijdens de besprekingen.

De verwardheid voorbij

In samenwerking met MEE Friesland en o.a. GGZ Friesland hebben we een bijdrage kunnen leveren aan het tot stand komen van de HULPkaart. Ook waren we betrokken bij twee kenniscafés waar deelnemers kennis konden maken met de beleving van iemand met een stoornis in het autistisch spectrum, door middel van een VR-bril.

 

SamenLeeuwarden

SamenLeeuwarden (www.samenleeuwarden.nl) is halverwege 2019 gelanceerd als dé plek voor vrijwillige inzet binnen de gemeente Leeuwarden. AanZet heeft met Support Fryslân en Amaryllis deelgenomen aan de projectgroep die de totstandkoming van de site heeft bewerkstelligd. Tijdens de Vrijwilligersbeurs Leeuwarden in de Harmonie is de website feestelijk gelanceerd. AanZet blijft betrokken bij de stuurgroep met oog op het bewaken van de (door)ontwikkeling van de site, promotie, ambassadeurschap en input leveren vanuit eigen kennis en praktijk.