Steunpunt Zelfhulp wordt Rijk van Ervaring

Bij dit steunpunt zijn meer dan 50 zelfhulpgroepen aangesloten. Het steunpunt organiseert bijeenkomsten en faciliteert de zelfhulpgroepen. Daarnaast organiseert het steunpunt vier maal per jaar inspiratiesessies voor welzijnswerkers, ambtenaren en collegiale instellingen. In 2019 was het thema van de inspiratiesessies: ‘Fysieke en Mentale Vitaliteit’. We werken bij de voorbereiding en uitvoering van deze sessies altijd samen met professionals en ervaringsdeskundigen.

Rijk van Ervaring

In 2019 hebben we de overgang ingezet van Steunpunt naar Rijk van Ervaring. Deze overgang houdt in dat wij sterk en creatief gaan inzetten op het delen van ervaringskennis. Wij doen dit door middel van een website waarop gesproken, geschreven en gefilmde ervaringsverhalen te vinden zijn. Deze ervaringsverhalen worden geschreven binnen de zogenaamde herstelfasen. Wij verwachten dat deze wijze van ervaringsdelen zeer breed toegankelijk is. De ervaringsverhalen zijn niet alleen van mensen die te maken hebben (gehad) met psychische kwetsbaarheid, maar ook die van hun verwanten.
Voor Rijk van Ervaring is een aparte website ingericht met daarop geschreven, vertelde (filmpjes en podcasts) ervarings- en herstelverhalen. Daarnaast biedt de website informatie over het herstelproces en ontwikkelingsmogelijkheden in relatie tot psychische kwetsbaarheid.

Wie werken er bij Rijk van Ervaring?

Noardeast Fryslân

Dantumadiel

Leeuwarden

Totaal