Sociale ontmoetingsplaatsen

Een sociale ontmoetingsplaats is een fysieke plek waar iedere (kwetsbare) burger van harte welkom is. Er is koffie en er zijn activiteiten. De ontmoetingsplaats wordt altijd gerund door vrijwilligers, vaak ook met een kwetsbaarheid. De professionele begeleiding is noodzakelijk, maar zoveel mogelijk op afstand.

Bezoekers van sociale ontmoetingsplaatsen komen een bakje koffie halen, hun verhaal doen, of gewoon om er even uit te zijn. Samen met de vrijwilligers wordt er bepaald welke activiteiten aangeboden worden.

De ontmoetingsplaatsen worden altijd gerealiseerd in samenwerking met het lokaal regulier welzijnswerk en vaak ook met andere partners. We zien dat in de meeste gevallen de kwetsbare burgers de ontmoetingsplaatsen weten te vinden. Deze hebben namen als de ‘Buurtkamer’, ‘Makkersplak’ en de ‘Kronkel’.

De oogst van Sociale Inloop Sneek

Franscina was eerder vrijwilliger bij de Inloop en was bekend met Borderline. Zij ging een studie doen en had daardoor geen tijd meer voor vrijwilligerswerk. Afgelopen zomer kwamen we haar weer tegen bij de begrafenis van een vrijwilliger. Zij is opnieuw vrijwilliger geworden en was nog maar 2 maanden terug, toen ze vertelde dat het voelde als een warme jas. Ze had de inloop zo gemist en voelde zich gelijk weer thuis. Ook haar man vertelde dat ze weer opbloeide. Ze heeft weer contact met oude kennissen en is weer nuttig, ze kan wat voor een ander betekenen en dat doet haar heel goed. En zaken die ze heeft geleerd tijdens haar studie kan ze toepassen tijdens haar vrijwilligerswerk. Win win win!!!

De Fryske Marren

Tytsjerksteradiel

Smallingerland (2)

Súdwest Fryslân, Sneek

Noardeast Fryslân, Dokkum

Noardeast Fryslân, Kollum

Dantumadiel, De Westereen

Leeuwarden

Waadhoeke, Franeker

Harlingen

(sinds november 2019)

Totaal